Vandaag geopend 09:30 - 21:00

Koopzondagactie: gratis kopje koffie met croissantje

6 september 2015

Ontvang op de vrijdag en zaterdag voorafgaand aan de koopzondag bij aankoop vanaf € 25,- bij de supermarkt Albert Heijn een koopzondag muntje. Lever deze op koopzondag in bij Tijsterman Bakkers & Caffé of Lunchroom van Maanen voor een gratis heerlijk kopje koffie met een vers croissantje.

De munten zijn alleen te ontvangen bij de supermarkt Albert Heijn Winkelhof elke vrijdag en zaterdag voorafgaand aan de koopzondag. Deze kunt u alleen inwisselen op de koopzondag van 6 september, 4 oktober en 1 november tussen 12.00 en 17.00 uur bij Tijsterman Bakkers & Caffé of Lunchroom van Maanen in Winkelhof. Maximaal 1 munt per bezoekend gezelschap.

 

Actievoorwaarden 

1. Algemeen

1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Winkelhof georganiseerde promotionele klantenactie Gratis kopje koffie met croissantje.

1.2 Door deel te nemen aan deze Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden.

2. Actie Gratis kopje koffie met croissantje

2.1 Deze Actie heeft een beperkte looptijd. De munten worden verstrekt op de vrijdag en zaterdag voorafgaand aan de koopzondag van 6 september, 4 oktober en 1 november 2015. De munten zijn alleen geldig op de koopzondagen van 6 september, 4 oktober en 1 november 2015 tussen 12.00 en 17.00 uur.

3. Deelname- en actiebeschrijving

3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle klanten vanaf 16 jaar en ouder.

3.2 Elke vrijdag en zaterdag voorafgaand aan de koopzondagen van 6 september, 4 oktober en 1 november 2015 krijgt u bij aankoop vanaf € 25,- in de supermarkt Albert Heijn in Winkelhof een koopzondagmuntje.

3.3 Koopzondagmuntjes zijn alleen geldig op koopzondagen van 6 september, 4 oktober en 1 november 2015 tussen 12.00 en 17.00 uur.

3.4 Elk muntje staat voor gratis 1 kopje koffie met croissantje bij Tijsterman Bakkers & Caffe of Lunchroom van Maanen in Winkelhof.

3.5 Er kan maximaal 1 koopzondagmuntje worden ingewisseld per bezoekend gezelschap.

3.5 Winkelhof is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaft tot deze Actie.

3.6 Eigenaren/bedrijfsleiders van ondernemingen in Winkelhof en hun personeel en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect bij de organisatie van deze Actie betrokken is, zijn uitgesloten van deelname.

3.7 Winkelhof is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de actie maakt.

3.8 Met betrekking tot deelname aan de actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van ieder vorm van rechtsvordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de actie.

4. Overige bepalingen

6.1 Voor vragen of klachten over de Actie of de Actievoorwaarden, kan men (uitsluitend) per mail contact opnemen met eva@burotoob.nl

6.2 Winkelhof is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van redenen deze Actie te staken, indien omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Winkelhof daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Winkelhof bekend gemaakt worden via de website www.winkelhof-leiderdorp.nl en de Facebookpagina www.facebook.com/winkelhofleiderdorp.  

6.3 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Winkelhof gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

6.5 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

6.6 Druk-, spel-, zet- of andere gelijkaardige fouten kunnen niet ingeroepen worden als reden voor schadevergoeding of voor welke verplichting dan ook.

6.7 Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing.