Vandaag geopend 09:30 - 21:00

Nieuws: Winkelhof zoekt vlogger

2 januari 2017


Altijd al het gezicht van Winkelhof willen worden? Let dan even op! We zijn op zoek naar vlogger! 

Vloggen is het helemaal. Surf jij normaal gesproken al het hele internet over opzoek naar de beste Youtube-vlogs? Nu kun je het ook zelf! Meedoen is heel simpel: stuur je kennismakingsvlog naar: online@winkelhofleiderdorp.nl en wie weet word jij wel onze nieuwe vlogger. 

Wat ga je doen?
Je bent het hele jaar ons visitekaartje en bent aanwezig bij de leukste evenementen dit jaar. Die leg je allemaal vast, natuurlijk helpen we je daarbij. Naast de events kun je ook bloggen over andere leuke shopping- en Winkelhof-gerelateerde onderwerpen! Zo word je zelf ook in één klap bekend! Famous zelfs! En een levenservaring erbij! 

Stuur je kennismakingsvlog voor 23 januari 2017 in! 

 • De opdrachtnemer treedt bij de opdrachtgever in dienst per woensdag 1 februari 2017
 • De opdrachtnemer treedt in dienst in de functie van vlogger.
 • De opdrachtnemer is als vlogger verantwoordelijk voor de vlogs welke iedere maand op de Facebook geplaatst worden. Iedere maand vindt er één event plaats in Winkelhof-Leiderdorp en hiervan is opdrachtnemer verantwoordelijk voor een vlog.
 • De overeengekomen werkzaamheden zullen gewoonlijk vanuit de vestiging van Winkelhof-Leiderdorp worden verricht.
 • De samenwerkingsovereenkomst is aangegaan voor de duur van 11 maanden en eindigt derhalve op 31 december 2017 zonder opzegging.
 • Bij vroegtijdig beëindigen van de samenwerkingsovereenkomst geldt, voor opdrachtgever en opdrachtnemer, een opzegtermijn van één maand. Bij wederzijds goedvinden mag  er van het opzegbeding worden afgeweken.
 • Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn verplicht om, vroegtijdige beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst, altijd schriftelijk vast te leggen.
 •  Er is op de samenwerkingsovereenkomst één maand proeftijd van toepassing.
 •  De samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan voor 1 vlog per maand.
 •  De dagen en tijden waarop de arbeid dient te worden verricht worden bepaald door de opdrachtgever, welke daarbij, rekening houdt met de wensen van de opdrachtnemer.
 •  Aan deze opdracht kan geen vergoeding worden ontleend.
 • De opdrachtnemer ontvangt de huisregels en verklaard akkoord te gaan met de in het handboek omschreven samenwerkingsvoorwaarden, voorschriften en gedragsregels.
 • De opdrachtgever is steeds bevoegd tot wijziging van deze samenwerkingsvoorwaarden, voorschriften en gedragsregels. Bij het wijzigen van de regelgeving zal de opdrachtgever die aan haar opdrachtnemer communiceren.
 • Opdrachtnemer verbindt zich om zowel tijdens als na de samenwerkingsrelatie, op geen enkele wijze, aan wie dan ook en in welke vorm dan ook, enige mededeling te doen van of aangaande bijzonderheden opdrachtgever dan wel winkeliers betreffende of daarmee verband houdende, welke hem bekend zijn geworden tijdens of ten gevolge van zijn functie.
 • Het is de opdrachtnemer verboden om de hem aangeleverde adressenbestanden en overige informatie voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de correcte uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, en meer in het bijzonder is het hem verboden om de hem aangeleverde adressenbestanden en overige informatie op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen.