Start renovatie plein

6 maart 2014

Vandaag is de renovatie van het plein in Winkelhof gestart.
Ten behoeve van de werkzaamheden aan de vloer zijn er bouwschotten geplaatst. Achter de bouwschotten wordt de de stenen vloer verwijderd. Volgende week worden dergelijke bouwschotten nabij het rolpad geplaatst. Het rolpad blijft tijdens de werkzaamheden gewoon geopend.