Vandaag geopend 13:00 - 18:00

Insectenhotel

Bij Winkelhof zijn het afgelopen jaar verschillende faciliteiten toegevoegd om de biodiversiteit rondom het centrum te verhogen. Zo proberen wij ons steentje bij te dragen en het gebied rondom ons centrum beter geschikt te maken voor verschillende soorten, zodat we niet alleen voor mensen een fijne plek zijn om te verblijven, maar ook voor verschillende dier- en insectensoorten. Om dit te bereiken zijn nestkasten, bijenhotels en vleermuiskasten aangebracht. Het meest in het oog springende object is het insectenhotel, ook wel een bijenhotel genoemd. Een bijenhotel ondersteunt de nest- en woongelegenheid voor veel verschillende insecten zoals dagvlinders, lieveheersbeestjes graafwespen en gaasvliegen, maar geeft hoofdzakelijk onderdak aan verschillende soorten wilde bijen. Die kunnen tegenwoordig wel een beetje hulp gebruiken aangezien er steeds minder geschikte woonruimte voor ze is in de stad.

De wilde bij

Een groot deel van de wilde bijen nestelt boven de grond, in afgestorven holle plantenstengels of in dood hout. Een bijenhotel is afgeleid van deze natuurlijke nestgelegenheid en biedt een opeenstapeling van verschillend, aantrekkelijk hout voor wilde bijen. Een duurzaam bijenhotel is een veilige nest-, rust- en overwinteringsplaats voor wilde bijen. In de holle bamboestengels en in de houten blokken met gaatjes kunnen de wilde bijen namelijk schuilen, eitjes leggen en overwinteren.

Gemaakt met passie

De verschillende insectenhotels en nestkasten zijn gemaakt door bijenhotelkopen.nl, deze leverancier is een sociale onderneming die mensen aan het werk helpt die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Zij zorgen ervoor dat mensen volwaardig aan het werk kunnen in hun sociale werkplaats. Goed voor de beestjes, maar dus ook voor de mens.

Insectenhotel