Vandaag geopend 13:00 - 18:00

Werkzaamheden parkeergarage herstart

15 januari 2020

Het is je misschien al opgevallen; de werkzaamheden aan de parkeergarage in Winkelhof Leiderdorp zijn weer gestart. Er wordt voornamelijk gewerkt aan de bestrating, het realiseren van nieuwe fietsenstallingen en winkelwagenstallingen, het afsluiten van de garage door middel van hekwerken en rolpoorten en het aanbrengen van bekabeling. 

De werkzaamheden duren tot ongeveer halverwege juni. In eerste instantie worden er voornamelijk werkzaamheden uitgevoerd aan de bestrating, realiseren van nieuwe fietsenstallingen en winkelwagenstallingen, het afsluiten van de garage door middel van hekwerken en rolpoorten en het aanbrengen van bekabeling ten behoeve hiervan.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in 5 resterende fases. Momenteel is de aannemer druk bezig met de werkzaamheden in fase 2 van de parkeergarage.

Tijdens de bestratingswerkzaamheden wordt gedurende de betreffende fase het werkgebied afgesloten, maar zullen de in- en uitritten zoveel mogelijk open blijven voor verkeer. Alleen bij aanvang van elke afzonderlijke fase (tijdens het verwijderen van de oude bestrating) is het in sommige gevallen noodzakelijk om 1 van de in-/uitritten af te sluiten. Dit in verband me 

Na uitvoering van deze werkzaamheden wordt in de laatste fase (fase 7) een aantal zaken uitgevoerd zoals coating van de voetgangerspaden in een ‘zonekleur’, aanbrengen van nummering en kleurzones op de kolommen, coating bij de entrees in een zone kleur, coating van speciale parkeerplaatsen (o.a. voor mindervaliden, familieplaatsen en elektrisch opladen) en het aanbrengen van bewegwijzering voor auto’s en voetgangers in de gehele garage.